Onlangs zijn we gestart met onze zoektocht naar een tolk voor Jackson. In januari start hij op regulier basisonderwijs, met een tolk fulltime in de klas. Ik plaatste een oproep op mijn social media en dat bericht werd vaak gedeeld, wat fijn om al die reacties te zien! De toekenning van de tolkuren via het UWV was gelukkig ook snel in orde, we hebben 1000 tolkuren gekregen, dat is voldoende voor een volledig schooljaar basisonderwijs. Met die toekenning op zak kreeg ik ook toegang tot Tolkcontact. Dat is een online platform dat bemiddelt tussen tolken en opdrachtgevers. Via Tolkcontact heb ik een oproep gedaan, en samen met de reacties op mijn social media, had ik redelijk snel 4 tolken gevonden. Ja vier. Voor iedere schooldag één. Jackson gaat dus veel verschillende tolken zien, maar wel vaste mensen per dag. Dat is wel vaker zo, en omdat mijn opdracht midden in het schooljaar valt hebben veel tolken al andere vaste opdrachten op bepaalde dagen.

Hoe selecteer je een goede tolk? Alle tolken die aangesloten zijn bij Tolkcontact hebben hun opleiding afgerond. Ik zocht mensen met ervaring in het onderwijs en specifiek ervaring met (jonge) kinderen, dat kan je zien in hun profiel. Daarnaast heb ik ook telefonisch, soms heel uitgebreid, contact gehad. Ik wilde toch even aanvoelen wie er in de klas kwam te staan. Dat waren echt fijne en leuke gesprekken. Jonge enthousiaste mensen en mensen met jarenlange ervaring gaan elkaar afwisselen. Een aantal van hen gaven aan het prettig te vinden om Jackson op voorhand al eens te ontmoeten, prima, doen we graag.

Jackson weet dat hij straks naar een nieuwe school gaat. We komen er vaak langs en dan benoem ik het iedere keer. Ik leg hem ook uit dat er een tolk in de klas komt, omdat zijn nieuwe juffen geen gebarentaal kunnen. ‘Mama’, zegt hij, ‘ik heb toch CI’s, ik kan toch horen’. Ik vertel dat er straks veel meer kinderen in zijn klas zitten en dat het misschien moeilijk zal zijn om alles te kunnen verstaan en goed te horen. Dat de tolk hem dan kan helpen door alles ook te gebaren. Het blijft even stil. ‘Mama, hebben ze daar ook speelgoed ?’ Daar maakt hij zich dus zorgen over.

Binnenkort gaat hij al 2 keer een ochtend wennen. Ook dan gaat de tolk direct mee. Of hij daar al veel gebruik van gaat maken? Geen idee. Dat zal hij moeten leren. De tolken die ik gesproken heb zeggen allemaal dat dit een organisch proces is. In de kleuterklas zal het vooral tijdens de kringmomenten en tijdens instructies zijn dat de tolk actief betrokken is. Verder is het ook een beetje afwachten wat Jackson zelf aangeeft en hoe hij zich staande houdt in de groep. Ik vind het allemaal reuze spannend.

Zijn nieuwe school is ook al komen kijken in zijn klas nu bij Kentalis Talent. Jackson was helemaal trots dat hij bezoek kreeg, en vertelde me achteraf direct de namen van zijn nieuwe juffen. Ik vraag me af of hij het echt allemaal beseft. Of de overgang ook echt zo makkelijk zal gaan als hij nu doet uitschijnen. Waarschijnlijk niet, misschien ook wel. Waarschijnlijk sta ik met tranen aan de schoolpoort en wandelt hij doodleuk de klas binnen op zoek naar auto’s, dino’s en nieuwe vriendjes. Let’s hope so.